Cirkelledare på The Academy of Excellence

 

 

Julie Jones

 

Kognitiv beteendeterapeut, medium, healer, cirkelledare och lärare

 

MA CBT Counselling

(KBt terapeut på masternivå)

General Counseling

(Generell rådgivning)

P.G.C.E (professional teaching qualification) - undervisar på Cardiff Universitet inom KBT och generell terapi

 

 

 

Malin Edström

 

Medium, healer, cirkelledare och lärare

 

Lärarkonsult på The Academy of Excellence inom den Moderna Spiritualismens fenomen och utveckling

Cirkelledarutbildning - The Academy of Excellence

Spiritualistiskt medium - The Academy of Excellence

Spiritual Consultant

 

Examinerad Spiritual Healer - The Academy of Excellence samt SNU (2 år)

 

 

Jeff Jones - internationellt medium, healer, lärare & författare

e-post: info@jeffjones.se - tel: 0760-82 19 49, vardagar kl 9.00-17.00

Besöksadress: New Beginnings, Tideliusgatan 36B, 118 69 Stockholm